Andreas

E-post  andreas@landmaaler1.no
Telefon 48096957
Daglig leder og primus motor. Tar i der det trengs.

Stig

E-post  stig@landmaaler1.no
Telefon  92134245
Prosjektleder nord.

Frida

E-post  frida@landmaaler1.no
Telefon  48387602
Prosjektleder sør.

Greg

E-post  greg@landmaaler1.no
Telefon  90931171
Prosjektleder Oslo.

Viktor

E-post  viktor@landmaaler1.no
Telefon  46521021
Landmåler, mengdeberegner og dronepilot.

Dinesh

E-post dinesh@landmaaler1.no
Telefon  47608903
Landmåleren med det største smilet i bransjen. Produksjonsstikker.

Raimonda

E-post  raimonda@landmaaler1.no
Telefon  46548594
Landmåler og produksjonsstikker, dyktig og rask.

Margus

E-post  margus@landmaaler1.no
Telefon  46525958
Landmåler og produksjonsstikker.