AF Anlegg, E18 Arendal

Tvedestrand. Vegbygging

Hæhre, E18 Dørdal

Rugtvedt. Vegbygging

NRC Rails

Trondheimsveien. Trikkeskinner

Follobanen. Jernbane.

Carl C Fon

Rv36 Slåttekås. Vegbygging

NCC Construction

Tosbotenanleggene. Kraftanlegg og vegbygging

Tidligere jobber

 

PEAB. E6 Trondheim

AF Anlegg.

Østensjøbanen T-bane
AF Anlegg. E6 Vinstra, vegbygging

NCC Construction.

E18 Sandvika. Betongkonstruksjoner
Porsgrunn, tunnel for jernbane.